miten käsittelemme tietojasi

Tietosuojaseloste

Darravapaa Oy on sitoutunut noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä ja tältä sivulta löydät aina ajantasaisen tietosuojaselosteemme.

Toivomme asiakkaidemme, palveluidemme käyttäjien ja yhteistyökumppaniemme tutustuvan selosteeseen!

Rekisterinpitäjä

Darravapaa Oy (“Darravapaa”, “me”)
Y-tunnus: 3233658-8
Puh: +358 50 4091383
Sähköposti: posti@darravapaa.fi

Jos sinulla on kysyttävää tietosuoja-asioista, voit olla yhteydessä Lauraan:
p. +358 50 409 1383
posti@darravapaa.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tarkoitukset, joita varten henkilötietoja kerätään:
– uutiskirjeen vastaanottajalistan ylläpitäminen
– yhtiön tuotteiden ja palveluiden tilaaminen, ylläpito, kehittäminen ja tiedottaminen
– liiketoiminnan suunnittelu
– markkinointi asiakkaille ja potentiaalisille asiakkaille
– laskutus

Darravapaan Mailchimp-uutiskirjeen tilaaminen perustuu tilaajan antamaan suostumukseen tai oikeutettuun etuun. Tilaajalla on koska tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus (ks. rekisteröidyn oikeudet jäljempänä) ja tästä on maininta jokaisen uutiskirjeen lopussa.

Käsiteltävät tietosisällöt ja tietolähteet

Yhtiö kerää rekisteröidyistä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia tässä tietosuojaselosteessa selostettujen käyttötarkoitusten kannalta.

Esimerkkejä tietosisällöstä:

 • Asiakkaan tai tilaajan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.
 • Tilinumero, laskutus- ja maksutiedot, ja muut asiakkuussuhteen yksilöivät tiedot.
 • Tiedot yhtiön ja rekisteröidyn tai yhtiön ja rekisteröityä edustavan yhteisön välisestä sopimuksesta, kauppasopimukset sekä rekisteröidyn ja yhtiön väliset yhteydenotot, reklamaatiot ja muut asiointitiedot.
 • Rekisteröidyn verkkokäyttäytymisen ja yhtiön palveluiden seuranta esimerkiksi evästeiden tai vastaavien teknisten tunnistetietojen avulla.
 • Kerättäviä tietoja voivat olla esimerkiksi käyttäjän IP-osoite, käytetyt sivut, selaimeen liittyvät tekniset tiedot, verkko-osoite, istunnon aika ja kesto.
 • Henkilötiedot kerätään asiakkailta itseltään esimerkiksi tarjouksen tekemisen yhteydessä, sopimuksen solmimisen yhteydessä tai asiakassuhteen aikana. Asiakas on voinut antaa yhtiölle tietoja myös esimerkiksi tilaamalla sähköisen uutiskirjeen. Asiakkaat ovat luovuttaneet tietojaan vapaaehtoisesti.
 • Darravapaan alihankkijat ja yhteistyökumppanit toimittavat yhtiölle rekisteröityjen henkilötietoja lainsäädännön ja sopimusvelvoitteiden edellyttämissä tilanteissa.
 • Darravapaa hyödyntää verkkopalveluiden kävijäseurantaan erilaisia palveluita (Google Analytics, Google Tag Manager, Facebook Pixel), jotka hyödyntävät selainten evästeitä ja muita tunnistetietoja. Lisätietoja näistä löytyy kunkin käytetyn palvelun omista tietosuojaselosteista. Tietoja ei käsitellä tai tallenneta siten, että niihin voitaisiin yhdistää käyttäjään yksilöitäviä tai henkilökohtaisia tietoja. Voit estää evästeiden käytön evästeasetuksistamme tai muuttamalla selaimesi tai laitteesi asetuksia.

Henkilötietojen säilyttäminen

Yhtiö säilyttää henkilötietoja niin pitkään kuin on tarpeellista tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Henkilötietoja käsitellään asiakas- ja sopimussuhteen voimassaolon ajan ja tarpeellinen aika asiakas- ja sopimussuhteen päättymisen jälkeen. Kun henkilötietoa ei enää tarvita edellä määritellyllä tavalla, tiedot poistetaan kohtuullisessa ajassa lain puitteissa.

Henkilötietoja käsittelevät tahot ja vastaanottajat

Henkilötietoja tietosuojalainsäädännön mukaisesti käsittelevä taho on Darravapaa oy. Yhtiö voi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti ulkoistaa henkilötietojen käsittelyä palveluntarjoajille tai alihankkijoille. Henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat mm. seuraavat tahot:

 • Google Ireland Limited
 • The Rocket Science Group / Mailchimp
 • Holvi Payment Services Oy

Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lainsäädännön velvoittamissa ja oikeuttamissa tilanteissa.

Evästeet

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja jotka tallennetaan selaimen muistiin. Eväste voidaan tallettaa selaimeen määräajaksi, tai se voidaan poistaa heti palvelun käytön jälkeen. Mikäli evästeitä halutaan poistaa, sen voi tehdä selaimen kautta. 

Henkilötietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Maksutapahtumien hallinnoinnista huolehtii Holvi Payment Services Oy.

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen suojauksen periaatteet ja käsittelyn turvallisuus

Darravapaa Oy käsittelee henkilötietoja tavalla, jolla pyritään kaikissa tilanteissa varmistamaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus ja tietosuoja, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta.

Henkilötietojen käsittelyssä käytetään asianmukaisia suojatoimia. Sopimukset ja muu alkuperäiskappaleina säilytettävät paperiset asiakirjat pidetään lukituissa tiloissa, joihin pääsyoikeus on rajattu ainoastaan sinne oikeutetuille tahoille. Paperitulosteita pyritään käyttämään mahdollisimman vähän ja ne tuhotaan tietoturvallisesti.

Kaikilla henkilötietoja käsittelevillä tahoilla on työsopimuslain ja sopimusten salassapitoehtojen perusteella vaitiolovelvollisuus rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista.

Yhtiö voi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti ulkoistaa henkilötietojen käsittelyä palveluntarjoajille, jolloin yhtiö varmistaa riittävillä sopimusvelvoitteilla, että henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti ja lainmukaisesti.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Uutiskirjeen tilaajalla sekä asiakkailla on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikäli katsovat, että heidän henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsääsäädännön vastaisesti.

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja@om.fi
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Darravapaa oy:n palvelut kehittyvät jatkuvasti, joten on mahdollista, että tietosuojaselostetta joudutaan muuttamaan. Pidätämme oikeudet muutoksiin ja lisäyksiin. On myös mahdollista, että lainsäädäntö muuttuu. Päivitämme silloin tätä tietosuojaselostetta ja osoitteessa darravapaa.fi on aina ajantasainen tietosuojaseloste.